به گزارش افکارنیوز،
 میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در رشد و یا رکود اقتصادی دارد برخی از نظریه پردازان موافق حضور دولت در اقتصاد هستند، اما برخی دیگر حضور دولت را باعث اختلال در چرخه اقتصاد و اثرگذاری منفی بر سرمایه گذاری می‌دانند.
اخبار اقتصادی- در برخی از کشور‌ها بخش خصوصی و دولتی همزمان با هم فعالیت‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند، به این شرایط اقتصاد آمیخته گفته می‌شود.

در حاضر بسیاری ار کشور‌های جهان با درصد‌های متفاوتی از اقتصاد آمیخته مواجه هستند.