به گزارش افکارنیوز،

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: دولت‌های منطقه یورو باید همچنان هزینه‌های بیش از حد برای کمک به بهبود این بلوک از رکود بی‌سابقه ناشی از شیوع کرونا بپردازند و سیاست‌های پولی پیشین را تکمیل کنند.

 اخبار اقتصادی- با توجه به اینکه سطوح بدهی امسال از 100 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده، این نگرانی‌ها ایجاد شده است که سیاست‌مداران در حمایت بیشتر و پرداخت یارانه ها با چالش مواجه خواهند شد و طرح‌های حمایت از اشتغال و درآمد به طور ناگهانی پایان یابد.

لاگارد در یک سخنرانی گفت: «اعتماد در بخش خصوصی تا حد زیادی به اطمینان از سیاست‌های مالی بستگی دارد.»

«ادامه سیاست های مالی انبساطی برای جلوگیری از از دست رفتن مشاغل و حمایت از درآمد خانوار تا زمان روند تقویت بهبود اقتصادی، حیاتی است.»

طرح یارانه اشتغال در چندین کشور تمدید شده تا اعتماد به بهبود اقتصادی این بلوک از رکود را افزایش دهد.

وی در نشست سالانه شورای روسای بانک‌های مرکزی و مقامات پولی عرب گفت: «حفظ طرح‌های حمایت از مشاغل به منظور جلوگیری از افزایش شدید بیکاری در اواخر سال، الزامی است.»

بانک مرکزی اروپا امسال چندین بار، سیاست خود را تعدیل کرد و اکنون برآورد می‌شود که این اقدامات 1.3 درصد بر رشد اقتصادی و 0.8 درصد بر تورم تا سال 2022 بیفزاید.