معاون رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد این کشور اعلام کرد دولت جدید کار‌های زیادی برای بازگشت به وضع گذشته دارد.

او  گفت: در سراسر آمریکا از هر شش کودک یکی از آن‌ها گرسنه است و ما در حال حاضر در یک بحران گرسنگی در آمریکا به سر می‌بریم. از هر سه بزرگسال در آمریکا یک نفر در پرداخت هزینه‌های زندگی خود با مشکل روبرو است، این‌ها هزینه‌های ضروری هستند، این هزینه‌ها باید در پایان هر ماه پرداخت شوند، شمار واحد‌های تجاری کوچک ما به خاطر شیوع کرونا به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است، بسیاری از آن‌ها امیدوارند که با ساخت واکسن نجات پیدا کنند.

معاون بایدن گفت: این‌ها نگرانی‌ها و چالش‌هایی است که سبب می‌شود که مردم نتوانند راحت بخوابند و به مشکلات خود و چگونگی حل و فصل آن‌ها فکر می‌کنند. آمریکایی‌ها نه تنها درباره نگرانی‌ها خود نقاط مشترکی دارند بلکه درباره خواست‌ها خود هم اشتراکاتی دارند.

هریس در ادامه افزود: ما کار‌های زیادی داریم که باید انجام دهیم تا این آمریکا را بسازیم و همانطور که جو بایدن گفت تا بهتر به وضع گذشته بازگردیم و رئیس جمهور منتخب و من و این تیم اقتصادی از روز نخست آماده کار هستیم، زیرا این آن چیزی است که این بحران به آن نیازمند است. این همان چیزی است که مردم آمریکا شایسته آن هستند.