به گزارش افکارنیوز،

 یک سازمان سری در کره شمالی مسئولیت حفاظت و مراقبت از سلامتی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را بر عهده دارد. در این سازمان تعداد زیادی از دانشمندان و محققان داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند و موارد امنیتی در آن به‌شدت رعایت می‌شود. کیم جونگ اون بسیار خوش‌اشتها است و رژیم غذایی خاصی را رعایت نمی‌کند. پنیر فرانسوی، نوشیدنی‌های الکلی و وعده‌های غذایی سنگین از جمله مواردی است که باعث شده یک تیم پزشکی 130 نفره مسئول مراقبت از حال وی باشند.

رهبر کره شمالی از زمانی که رهبری این کشور را به دست گرفته چند کیلو اضافه وزن پیدا کرده است. آنطور که گفته می‌شود در حال حاضر او 136 کیلو وزن دارد. بیماری قلبی و دیابت، دو بیمار‌ی‌ای است که بیش از هر چیز دیگری سلامت او را تهدید می‌کند. پدر او کیم جونگ ایل هم در زمان رهبری کره شمالی اضافه وزن داشت. این در حالی است که مردم کره شمالی اغلب دچار سوءتغذیه هستند.

تیم 130 نفره پزشکی برای مراقبت از رئیس جمهور خوش‌اشتها

تیم 130 نفره پزشکی برای مراقبت از رئیس جمهور خوش‌اشتها