به گزارش افکارنیوز،

یک زن ایزدی به نام «شیرین» که بدست عناصر گروه تروریستی داعش ربوده شده بود و حدود دو سال و نیم را به عنوان برده جنسی در موصل عراق زندگی کرد، به همراه «استیسی دُلی»، تهیه کننده شبکه بی بی سی برای تهیه یک مستند راهی شهری شد که عذاب زیادی را تحمل کرده بود.

شیرین با بازدید از خانه ای که در آنجا اسیر بود، خاطرات تلخ روزهای اسارت خود را شرح داد و گفت که به مدت دو سال و نیم برده جنسی یک تروریست به نام «سیف» بود و به قدری ناامید شده بود که حتی 4 بار تلاش کرد خودکشی کند و در نهایت پس از به هلاکت رسیدن تروریستی  که او را اسیر کرده بود، در عملیات بازپس گیری موصل، توانست فرار کند.

شیرین در ادامه برنامه، گزارشگر و تهیه کننده بی بی سی را به یکی از محل های تجارت بردگان جنسی در موصل می برد و می گوید: در این محل 100 زن همزمان به فروش می رسیدند. هنوز هم 3000 نفر آنها مفقود هستند.

شیرین (سمت راست) و تهیه کننده بی بی سی (سمت چپ) 

http://www.afkarnews.ir/

 http://www.afkarnews.ir/

در بخش دیگری از این مستند، شیرین و استیسی با یک داعشی دیگر به نام «انمار» مصاحبه کردند. انمار که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، در آن زمان به خانه شیرین حمله کرده و 3 برده جنسی هم داشته است. این عنصر داعشی جنایت کار در ادامه اعتراف کرد که به 250 زن و کودک تجاوز کرده است که سن برخی از آنها از 15 سال هم کمتر بوده است.

http://www.afkarnews.ir/

 

شیرین به این تروریست داعشی  گفت که به خاطر اشکی که از این دختران گرفته است، یک روز تاوان خواهد داد.

انمار نیز در این مصاحبه اعتراف کرد که برای پول به گروه تروریستی داعش پیوسته است. وی همچنین اعلام کرد که 900 نفر را در طول مدت عضویت در گروه تروریستی داعش کشته است!

او در ادامه اعتراف کرد: ما ایست های بازرسی تقلبی ایجاد می کردیم و خودمان را پلیس نشان می دادیم. پس از آن، 30 یا 40 نفر را بازداشت می کردیم و آنها را پشت یک کامیون قرار می دادیم و آنها را می کشتیم.