به گزارش افکارنیوز،

در ادامه اعتراضات سراسری دانش آموزان آمریکایی به طرح تسلیح معلمان و مدیران مدارس به اسلحه گرم، صدها هزار نفر از شهروندان که بیشتر آنها را دانش آموزان تشکیل می دادند از سراسر این کشور خود را به واشنگتن رساندند.

راهپیمایان با حمل دست نوشته های اعتراضی شعار دادند: "دیگر بس است، ما به مدیر احتیاج داریم نه کابوی که توییتر بازی کند، خشونت و قربانی گرفتن با اسلحه بس است، امروز زمان تغییر است، پول گرفتن از "اتحادیه ملی اسلحه "(NAR) به معنی کشتن کودکان است، بچه ها را از اسلحه دور کنید، مدرسه جای اسلحه نیست و مدرسه را مرکز پلیس نکنید.

شمار تظاهرات کنندگان به قدری زیاد بود که به سختی جایگاه سخنرانی مراسم مشاهده می شد. دست اندرکاران راهپیمایی مقابل همه خیابان ها بلندگو و پرده تلویزیونی نصب کرده بودند تا صدا و تصویر سخنران مراسم برای همگان قابل مشاهده باشد.

سخنرانان نیز با انتقاد از قانون حمل سلاح در آمریکا، نمایندگان مجلس این کشور را تهدید کردند اگر دست از حمایت از " سازمان اتحادیه ملی اسلحه" (NRA) برندارند باید تا دو ماه دیگر دنبال کار جدیدی باشند زیرا مردم به آنها رای نخواهند داد.

انتقاد از اظهارات خشونت آمیز سیاستمداران آمریکایی از دیگر محورهای اعتراضی راهپیمایان و سخنرانان این مراسم بود.

پلیس برای مهار این تظاهرات که در سالروز برپایی مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ برگزار شد از ارتش و گارد ملی استفاده کرد و تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شد. پلیس برای مهار حرکت معترضان کامیون های سنگین برف روب را در مسیر آنها پارک کرد.