به گزارش افکارنیوز،

هیاتی از نمایندگان پارلمان تاجیکستان با دعوت طرف اتحادیه اروپا به منظور شرکت در هفتمین نشست کمیته بین پارلمانی همکاری‌های این کشور و اتحادیه اروپا عازم بروکسل شد.

«محمدعطا سلطان اف» سخنگوی پارلمان تاجیکستان در این باره گفت: ریاست هیات تاجیکی را در این سفر «شریف رحیم زاده» رئیس کمیته اقتصاد و مالیات پارلمان این کشور بر عهده دارد.

وی گفت: سفر هیات تاجیکی امروز شروع و تا یک دسامبر ادامه خواهد داشت.

سلطان اف افزود: نمایندگان پارلمان تاجیکستان در نشست کمیته همکاری‌های بین پارلمانی در بروکسل سخنرانی خواهند کرد.

«جوره خان مجیدزاده» رئیس کمیته قانون و نظم، دفاع و امنیت پارلمان، «نصیبه صادق اوا»، «حاکم خالقزاده»، «جبار احمداف» و «شراف الدین سراج اف» نمایندگان پارلمان این کشور نیز در این هیات حضور دارند.