به گزارش افکارنیوز،

لوئی ماگلوآر کومایو، خبرنگار آفریقایی و رئیس ‹کلوپ اخبار آفریقا› پرسید: عملیات بارخان در سراسر منطقه ساحل از پایگاه کوسئی هماهنگ می شود. مبارزه با افراط‌گرایی در منطقه ساحل به کجا رسیده است؟ آیا تهدید تروریست‌ها در چهار سال گذشته و پس از آغاز عملیات بارخان کاهش یافته است؟

خبرنگار پاسخ داد: اقدامات فرانسه دستکم از نظر ساماندهی روند مبارزه با تروریست‌ها در ساحل واقع در آفریقای شرقی و همچنین مبارزه با بوکوحرام در مناطق مرکزی آفریقا اقدام موثری بوده است. ارتش فرانسه از پایگاه خود در چاد با گروه‌های تروریستی در مناطق مرکزی آفریقا مبارزه می کند. اما باید خاطر نشان کرد که فرانسه ناگزیر است در برابر حضور فزاینده روسیه در منطقه، امروز به تثبیت حضور خود در آفریقا مبادرت کند. فرانسه قصد دارد شرکای خود در آفریقای مرکزی را از این که حضور نظامی و عملیات خارجی این کشور کاهش نخواهد یافت، مطمئن کند. این مسئله مهمی است.

مجری پرسید: نیروهای گروه پنج ساحل می بایست با نیروهای بارخان هماهنگ شوند. آیا این کشورها برای بر عهده گرفتن تامین امنیت شان آماده هستند؟ شما می گویید فرانسه حتی پس از ایجاد گروه پنج ساحل هم از منطقه خارج نمی شود؟

خبرنگار پاسخ داد: مسلما برای محافظت از کشورهای این منطقه رقابتی وجود دارد. رئیس جمهور چاد به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد. من فکر می کنم که وی در این سفر مسائل مربوط به تمهیدات امنیتی و نظامی در آفریقا را مطرح کرده است. آمریکا نیز در منطقه حضوری جدی دارد. کشورهای مختلف آفریقایی روی همکاری های دوجانبه با شرکای خود بیشتر از کمک ها و نیروهای نظامی آن ها حساب می کنند. این در حالی است که این کمک ها و این حضور نظامی بسیار گسترده و مهم هستند. برای مثال چاد در آفریقای مرکزی و آفریقای شرقی اصلی‌ترین کانون نظامیان ارتش فرانسه است. از این رو جلب اعتماد این کشورهای آفریقایی مهم است. این کشورها باید مطمئن باشند که علی‌رغم فعالیت سایر کشورها در آفریقا، فرانسه شریک تاریخی آنهاست و آنها را رها نمی‌کند.

مجری پرسید: کشورهای گروه پنج ساحل به تنهایی قادر به تامین امنیت خود و مقابله با تهدید تروریست‌ها در این منطقه هستند؟

خبرنگار پاسخ داد: نه. دلیل آن هم ساده است. این کشورها قادر به تامین امنیت خود نیستند چون اکثرشان از نظر بودجه با مشکل مواجه هستند. تمهیدات ریاضت اقتصادی به اندازه ای اقتصاد این کشورها را زیر فشار قرار داده که قادر نیستند به اختصاص بودجه نظامی بیشتر مبادرت کنند. در غیر این صورت آن ها با واکنش بانک جهانی، صندوق جهانی پول و سایر شرکای چند جانبه و دوجانبه مواجه خواهند شد. به همین دلیل این کشورها روی شرکایشان و روی کمک های خارجی از جمله کمک های اعطا شده از سوی فرانسه یا اتحادیه اروپا حساب می کنند. در حال حاضر این کشورها در بعد نظامی در وضع یکسانی قرار ندارند. از این رو به اتحاد و کمک های فرانسه و اتحادیه اروپا نیازمند هستند.

مجری پرسید: چاد تنها کشور منطقه بود که امانوئل مکرون به آن سفر نکرده بود. وی در این سفر گفتگو با ادریس دبی، رئیس جمهور چاد را در دستور کار خود قرار داده است. مکرون یکشنبه مذاکرات طولانی مدت با دبی خواهد داشت و سپس در یک نشست خبری شرکت می کند. چاد قدرتمندترین ارتش آفریقا را در اختیار دارد. آیا این کشور برای فرانسه شریکی کلیدی در نبرد با تروریست‌ها در منطقه ساحل قلمداد می شود؟

خبرنگار در پاسخ گفت: بله. چاد شریک بزرگی برای فرانسه است. این کشور تنها کشوری است که به عملیات خارجی دست زده است. ارتش چاد در مالی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در نبرد با تروریسم در ساحل دارد. بله. چاد امروز در نبرد با تروریست‌ها در بعد نظامی و در عملیات خارجی ارتش فرانسه در منطقه ساحل، در منطقه آفریقای مرکزی شریکی قابل اطمینان برای پاریس قلمداد می شود.