به گزارش افکارنیوز،

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان در سخنانی به مناسبت شصتمین سالروز استقلال این کشور اعلام کرد: ما در حال عبور از مرحله دشوار و ورود به اصلاحات بزرگ هستیم. ما شراکت‌های بین المللی و عربی مختلفی برای حمایت از اقتصاد سودان داریم.

وی ضمن دعوت به ریشه کنی خشونت و حل اختلافات از طریق گفتگو‌های جدی تاکید کرد: ما بر برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۰ در فضایی شفاف و آزاد به منظور تقویت اصل چرخش مسالمت آمیز قدرت متعهد و پایبندیم.

رئیس جمهور سودان گفت: سودان در پر کردن شکاف عربی از طریق بازگشت سوریه به آغوش جهان عرب و نیز حمایت از شرعیت در یمن نقش ایفا کرده است.

البشیر از محاسبه دست اندرکاران امور خدمات شهروندان سودانی خبر داد و از گروه‌های سیاسی و احزاب خواست که مشارکت جدی در انتخابات با روحیه رقابت ملی شرافتمندانه در چارچوب مباله مسالمت آمیز قدرت داشته باشند.

وی از پایبندی کامل به اجرای توصیه‌های گفتگو‌های ملی خبر داد و بر همبستگی اجتماعی و تعامل با موضوعات کشور بر اساس عدالت و برابری و بدون تبعیض و تکیه بر گفتگو‌های جدی برای عبور از اختلافات تاکید کرد.

عمر البشیر بیان کرد: ما به سوی مرحله جدید بدون تفرقه و به حاشیه راندن احدی حرکت می‌کنیم که مستلزم وحدت کلمه و همکاری و توافق میان همه گروه‌های سودانی برای مقابله با چالش‌های کشور است.