به گزارش افکارنیوز،

هزاران تن از مردم برزیل با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی با مضامین مخالفت با نژادپرستی ، فاشیسم و تروریسم، در تظاهراتی در شهر‌های مختلف این کشور از جمله برازیلیا و سائوپائولو علیه نژادپرستی و بی عدالتی شرکت کردند.

اخبار بین الملل-تظاهرکنندگان که طرفدار جنبش زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد بودند، به مرگ سیاه‌پوستان در حلبی‌آباد‌های برزیل اعتراض کردند.

آن‌ها همچنین به سیاست‌های ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور این کشور در رسیدگی به بحران همه‌گیری ویروس کرونا اعتراض داشتند.