به گزارش افکارنیوز،

هزاران نفر از مردم برزیل در شهر‌های مختلف و از جمله سائوپائولو و برازیلیا، پایتخت این کشور ضد  نژادپرستی ، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی دولت این کشور تظاهرات کردند.

اخبار بین الملل-تظاهرکنندگان با سر دادن شعار و در داشتن پارچه‌نوشته‌هایی از جمله "جان سیاهپوستان مهم است" اقدامات نژادپرستانه اخیر پلیس آمریکا علیه شهروندان سیاه‌پوست این کشور را محکوم کردند.

این در حالی است که شماری از حامیان دولت برزیل هم همزمان تظاهرات کردند.