«محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر که در حال حاضر در شهر بغداد به سر می برد، در سخنانی با اشاره به برخی گمانه زنی ها پیرامون طرح ابتکاری دوحه در رابطه با ایران و آمریکا، گفت: قطر تاکنون طرحی را در خصوص ایران و آمریکا و روابط آنها ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود: ما معتقد هستیم که بحران میان ایران و آمریکا به نفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست. اعتقاد ما این است که چنین بحرانی، تنش ها را افزایش خواهد داد. 

وی پیرامون دیدگاه کشورش در خصوص توافق هسته ای ایران و کشورهای غربی نیز گفت: ما خواهان بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته ای هستیم. دوحه با دولت ایران در ارتباط مستمر است. ما با طرف های مختلف رایزنی می کنیم تا فضای مثبتی را در جهت احیای توافق هسته ای ایجاد کنیم. ضمن اینکه بر انجام گفتگوهای منطقه ای نیز تأکید داریم.

وزیر خارجه قطر همچنین با اشاره به سیاست های رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا و تفاوت این سیاستها با استراتژی ترامپ در قبال توافق هسته ای با ایران، تأکید کرد: تاکنون اقدام عملی از سوی دولت جدید آمریکا در رابطه با توافق هسته ای با ایران مشاهده نشده است. قطر و دیگر کشورها به میانجی گری خود در این زمینه ادامه می دهند.