میثم مطیعی در توئیتی نوشت: طبق فرمایشات امروز آقا، ترویج انتخابات و دعوت به حضور حداکثری، وظیفه همه مردم است

شما در این زمینه چه پیشنهاد کاربردی دارید؟

یک پیشنهاد این است که هر کسی رفت پای صندوق رأی، چند نفر از دوستان، همسایگان، فامیل و... که قصد شرکت در انتخابات ندارند را با خود همراه کند

نظر شما چیست؟

توییت