ایمان قربانی رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات با اعلام این خبر گفت کاندیداها می توانند از کد انتخاباتی خود برای چاپ تراکت ، بنر و سایر موارد تبلیغاتی اعم از بستر های فضای مجازی که با وجود بیماری کرونا بسیار کاربردی است استفاده کنند.

قربانی گفت مدت زمان فعالیت تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر تهران ، از 20/3/1400 شروع و تا ساعت 7 صبح روز پنجشنبه تاریخ 27/03/1400به مدت 7روز ادامه دارد و کاندیداها می تواند در زمان مقرر تبلیغات خود را انجام دهند. 

برای مشاهده اسامی و کد انتخاباتی نامزد های ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر روی اینجا کلیک نمایید.