حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل درباره چالش‌های حال حاضر برجام توضیح داد: برجام یک توافقنامه جامع بین المللی بود که به عنوان یک توافقنامه در دبیرخانه سازمان ملل ثبت و کشورهای پنج به علاوه یک پای این توافقنامه را امضا کردند که متاسفانه در سال ۲۰۱۸ با خروج یکجانبه آمریکا از آن، این توافقنامه بین المللی ماهیت خود را از دست داد و آمریکا بر خلاف این توافق بیش از ۱۷۰۰ تحریم را در طول سه سال گذشته علیه ایران اعمال کرد.

وی افزود: متاسفانه این اقدام آمریکا باعث شد طرف‌های دیگر یعنی برخی کشورهای اروپایی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان به تعهدات خودشان ذیل برجام عمل نکنند، بنابراین ایران هم بر اساس بند ۳۱ و ۳۴ برجام تعهدات خود را کاهش داد؛ در حالی که این توافقنامه می‌توانست نقطه تفاهم ایران و جامعه جهانی تلقی باشد، اما به دلیل کارشکنی‌های آمریکا و اروپا مضمون، جایگاه و ماهیت خود را از دست داد و برای هر دوطرف به چالشی تبدیل شد که اکنون با آن مواجه هستیم.

هانی‌زاده درباره ادامه مذاکرات جهت احیای برجام بیان کرد: تا زمانی که آمریکا به توافقنامه برجام بازنگردد و تحریم‌های اعمال شده را لغو نکند و اتحادیه اروپا هم تعهد ندهد که با ایران تعامل مثبت داشته باشد ادامه مذاکرات جز وقت‌کشی چیزی را به دنبال نخواهد داشت و کشورهای اروپایی باید قبل از آغاز مذاکرات تعهد بدهند که متن توافقنامه را قبول کنند و به تعهدات خود عمل نمایند و در این صورت مذاکرات می‌تواند دوباره آغاز شود.

خواسته‌های نامشروع در مذاکرات وین قابل پذیرش نیست

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره بازی جدید آمریکایی‌ها نیز گفت: چون آمریکایی‌ها بر اساس توافقنامه برجام از این توافق خارج شدند نمی‌توانند درباره آن داوری کنند، بنابراین ابتدا آمریکا باید به این توافق بازگردد و سپس درباره آن داوری کند.

وی ادامه داد: آمریکا به صورت یک جانبه به قاضی می‌رود، بنابراین هرگونه داوری و صحبت درباره توافقنامه برجام نوعی سیاسی‌کاری از سوی آنها و اروپا است پس به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها یک سری جریان‌سازی‌هاییرا علیه ایران آغاز کردند و سعی دارند اتفاقاتی را رقم زنند تا ایران را در جامعه بین المللی منزوی کنند و اگر هم ایران به مذاکرات بازگردد درمقابل خواسته‌های نامشروع آمریکا و کشورهای اروپایی تسلیم شود که این مورد هرگز قابل قبول نیست.