ولی اسماعیلی در گفتگو با افکارنیوز، گفت: مجلس بنا ندارد در کمیسیون تلفیق یارانه‌ها را یک کاسه کند.

وی تاکید کرد: ما سه یارانه اعم از یارانه ۴۵ هزار تومانی، ۹۰ هزار تومانی معیشتی و ۱۲۰ هزار تومانی ارز ترجیحی را به خانوار‌ها خواهیم داد و فعلا ایده ای برای یک کاسه کردن این یارانه‌ها در لایحه بودجه نداریم و بعید می‌دانیم این مسئله در کمیسیون تلفیق مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم ۴۵ هزار تومانی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ تغییر خواهد کرد و یا خیر؟ بیان داشت: رقم یارانه ۴۵ هزار تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت، اما ممکن است یارانه معیشتی و یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و ناکافی بودن این منابع پیرو تخصیص یارانه به مردم بیان داشت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده فقط از محل ارز ترجیحی است. اما خارج از این موضوع منابع دیگری را نیز در اختیار داریم.

سرنوشت یارانه 45 هزار تومانی در بودجه 1401/ یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حذف سه دهک یارانه بگیر بیان داشت: همچنین ما می‌توانیم از محل حذف سه دهک یارانه بگیر منابع جدیدی را برای تقویت یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر بگیریم.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیرو حذف سه دهک بالا یارانه بگیر چه رقمی به دست خواهد آمد، بیان داشت: این سه دهک چندین میلیون نفر را شامل می‌شود و عدد حاصل از آن بالاست و حتما می‌تواند گپ صورت گرفته در زمینه تخصیص یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را پُر کند.