ضرورت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی / دولت چقدر به تامین اجتماعی بدهکار است؟
کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد این سازمان بیان کرد: اکنون سازمان تامین اجتماعی از دولت مبلغی سنگینی را طلب دارد که طبق آمار و تلاش هایی که طی سال های گذشته صورت گرفته تلاش شده است بخشی از این بدهی پرداخت شود.
 
وی افزود: در دو سال قبل 170 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد. همچنین 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب ردیف بودجه و 70 هزار میلیارد تومان با روش‌های مختلف شامل واگذاری سهام و اوراق انجام شد و 70 هزار میلیارد تومان هم در کمیسیون اقتصادی از شرکت‌های قابل واگذاری دولت مصوب شد که روز یکشنبه در دستورکار دولت قرار دارد.
 
حسینی توضیح داد که این شرکت‌ها شامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران ترانسفو، پتروشیمی شازند که با این تأدیه بدهی که انجام خواهد شد، با همکاری خوب وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرعت کار افزایش می‌یابد و به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سرجمع پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به 250 همت می‌رسد.
 
سید کریم حسینی
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد که علاوه بر این یک بخش از مطالبات مربوط به 4 میلیون بیمه‌شده حمایتی است که برای کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر و برای رانندگان، صیادان، زنان سرپرست خانوار و اقشار مختلف است که آن هم به میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه شده است.
 
او اظهارداشت: همچنین لازم به ذکر است که قصه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تازه نیست و مربوط به این دولت نیز نیست. بلکه طی ادوار مختلف انباشته شده است. برخی از مسئولان از مبالغ 400 و برخی دیگر این بدهی را معادل مبلغی بیش از 590 هزار میلیارد تومان می دانند.
 
حسینی ادامه داد: بنابراین باتوجه به اینکه دولت در اقدامی ‌کم‌سابقه تاکنون 180 هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخته است، امیدوار هستیم این روند ادامه داشته باشد تا حجم بدهی دولت به این سازمان مدام کاهش یابد.
 
او گفت: متاسفانه هرساله به بدهی دولت به این سازمان افزوده می شود و این امر باعث شده تا طرح هایی که بستگی به پرداخت بدهی دارد در حالت معلق بمانند. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت نشان از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران است.