به گزارش افکارنیوز، «کارلیل بریو»، رییس کمیته «آزادی» ایران در پارلمان انگلیس، نسبت به اعدام«غلامرضا خسروی»یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) اعتراض کرد.

در بخشی از این بیانیه ضد ایرانی، سازمان منافقین به عنوان یکی از اصلی‌ترین مخالفین جمهوری اسلامی یاد شده است.

این کمیته در قسمتی دیگر از بیانیه خود خواهان موضعگیری انگلیس به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل ،شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مدنی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی و آنچه که وی نقض حقوق بشر در ایران نامید، شد.