به گزارش افکارنیوز،

علی سلطانی‌وش دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ضمن ضمن انتقاد از روند برگزاری انتخابات ریاست کمیسیون آموزش مجلس و انتخاب غیرقانونی رئیس این کمیسیون، اظهار داشت: انتظار اولیه از مجلس این است که ابتدا خود بر روند قانون حرکت کند.

وی ادامه داد: اینکه در اولین اقدامات مجلسیان شاهد بی‌قانونی باشیم، خوشایند نخواهد بود. مجلس باید خود نمونه قانون‌مداری باشد نه اینکه به دنبال زیر پا گذاشتن قانون باشد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: ما شاهد تغییرات غیرقانونی در ترکیب اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای رئیس کردن عارف هستیم که این اقدام نه برای عارف پسندیده است و نه برای دیگر نمایندگان.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در پایان خاطرنشان کرد: باید فاتحه آموزش عالی را درصورت ریاست رانتی و غیرقانونی عارف بر کمیسیون آموزش خواند. انتظار این است که هم خود آقای عارف به این ریاست تن ندهد و هم مجلسیان طبق قانون رفتار کنند.