به گزارش افکارنیوز،

رئیس کمیته فرعی «خاورمیانه و شمال آفریقای» کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به طرح جدید سنا علیه ایران گفت آمریکا چنان تحریم های فلج کننده ای علیه ایران وضع خواهد کرد که مجبور شود بار دیگر در تصمیم خود مبنی بر توسعه برنامه موشک های بالستیک تجدید نظر کند. 

وی افزود آمریکا  باید با قاطعیت و به طور کامل تحریم های موجود را اجرا کند و حداکثر فشار را بر این کشور بیاورد زیرا ایران فقط در برابر قدرت و فشار از خود واکنش نشان می دهد.

 راس لتینن رئیس کمیته فرعی «خاورمیانه و شمال آفریقای» کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه استماع این کمیته درباره برنامه موشکی بالستیک ایران گفت چالش برانگیزترین فعالیت ایران پس از امضای برجام برنامه موشک های بالستیک این کشور بوده است.

وی افزود  ایران و کسانی که قصد دارند فناوری های لازم را در اختیار این کشور قرار دارند باید بدانند که ما چنان تحریم های فلج کننده ای علیه این کشور وضع خواهیم کرد که مجبور شود بار دیگر در تصمیم خود مبنی بر توسعه برنامه موشک های بالستیک تجدید نظر کند.