به گزارش افکارنیوز،

بهرام قاسمی سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اتهامات پادشاه اردن به جمهورى اسلامى ایران در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایى، این اظهارات را نسنجیده و سخیف توصیف کرد.
 
سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان افزود: به نظر می رسد پادشاه اردن در تعریف تروریسم دچار یک اشتباه راهبردى و اساسی است و تعابیر به کار رفته در اظهارات ایشان به سادگی نشان دهنده  بی مایه گی و عمق اندک نگاه وى به تحولات منطقه است.  
 
وی افزود: صواب آن است که ایشان در ابتدا به آمارهای رسمی منتشر شده از تروریست های اردنی که به داعش و دیگر گروههای خونریز و جاهل می پیوندند اندک توجه و نگاهی داشته باشد و سپس درباره ایران که در خط مقدم مبارزه با تروریسم‌ و افراطی گری و برای تحکیم امنیت تمام منطقه تلاش و مجاهدت می کند، اظهارنظر کنند. 
 
قاسمى ضمن یادآورى مشکلات مستمرى که با جعل رژیم نامشروع صهیونیستى گریبانگیر جهان اسلام و کشورهاى منطقه شده است، تأکید کرد: اعلام حمایت از امنیت این رژیم اشغالگر که عملاً به معناى ناامنى تمامی منطقه است و طرح قیاس هاى بى اساس و طنز آلود بین ایران و سرکردگان گروههاى تروریستى، آن هم از سوى پادشاه یک کشور عربى و اسلامى،  شوربختانه گویاى وضعیت بغرنج و اسفباری است که این منطقه در آن به سر مى برد.
 
وی افزود: بی شک بخش مهمی از وضعیت موجود منطقه نتیجه نگاههاى اشتباه سیاستمداران برخى کشورها به روندهاى سیاسى و اتخاذ سیاست هاى مخرب و غلطی است که در نهایت می تواند تمام منطقه را به ورطه ناامنى و بى ثباتى بیشتر سوق دهد.  
 
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: برای کمک به امنیت، ثبات و وحدت در منطقه  بهتر آن است که ایشان نیز اندک زمانی را به مطالعه منطق، تاریخ و جغرافیای منطقه اختصاص دهند.