گروه سیاسی-  آلودگی هوا در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و امروز چهارشنبه به حدی زیادی بوده که مدارس تهران تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار افکارنیوز، در همین راستا طرح زوج و فرد از درب منزل اجرایی شده و رانندگان متخلف با رعایت نکردن آن جریمه شدند.

تنها در 2 روز اول اجرای این طرح بیش از 44 هزار خودرو از سوی پلیس جریمه شدند که درآمد آن نصیب دولت می شود.

جریمه ورود غیر مجاز به محدوده طرح زوج و فرد و طرح ترافیک برای هر ساعت 20 هزار تومان است که  با احتساب همان یک ساعت برای هر خودرو، دولت روزانه 500 میلیون تومان درآمد دارد که با احتساب این چهار روز آلودگی هوا، درآمد دولت به حدود 2 میلیارد تومان رسیده است.