به گزارش افکارنیوز،

 اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در ارزیابی عملکرد شورای شهر در انتخاب شهردار اظهار کرد: اعضای شورای شهر به همه مشورت‌ها توجه می‌کنند ولی تصمیم‌گیری نهایی با خود آنان است.

وی ادامه داد: امکان دارد تصمیم شورای شهر با تصمیم من به عنوان فعال سیاسی اصلاح‌طلب متفاوت باشد ولی مطرح شدن نامزدهای نهایی شهرداری تهران نشان داد که شورا به همه دیدگاه‌ها توجه داشتند و امکان دارد هر انتخابی که اعضای شورای شهر انجام دهند کسانی از آن انتخاب رضایت کامل نداشته باشند.

گرامی‌مقدم درباره شیوه انتخاب شهردار توسط شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر دموکراتیک‌ترین شیوه را برای انتخاب شهردار برگزیدند و از 13 نفر کاندید، 5 نفر را انتخاب کردند که در نهایت 2 از آنان انتخاب شدند، این برآیند تفکر شورای شهر با توجه به تجربه‌ای که در انتخاب شهرداران گذشته داشتند؛ صورت گرفته و امیدواریم که با شرایط موجود فعلی در شهرداری، شهرداری مناسب را انتخاب کنند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی در خصوص حذف محسن هاشمی از کاندیدهای شورای شهر تهران تاکید کرد: هاشمی یکی از مدیران لایق کشور است و در گذشته که مدیر مترو تهران بود، عملکرد مناسبی داشت و قطعا شایسته پست شهرداری تهران بود اما اینکه چه ملاحظاتی باعث شده که شورا او را انتخاب نکنند، به خاطر سلایق اعضای شورای شهر تهران است و نمی‌توان ایرادی به آنها گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: مدیران دیگری هم در آن لیست اولیه بودند که لیاقت شهردار شدن را داشته باشند ولی شورای شهر تصمیم‌گیرنده است و قطعا انتخاب شورا با ایراداتی همراه است اما در نهایت باید بگوییم که فرایند انتخاب شهردار درست انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بهتر است یکی از معیارهای انتخاب شهردار جوان‌گرایی باشد، افزود: شهردار آینده تهران باید فردی جوان‌تر از شهرداران قبلی و آشنا به مسائل فنی شهرداری و ساخت و ساز و عمران باشد تا بتواند به حل برخی مشکلات در شهرداری مانند کاهش درآمد بپردازد.

گرامی‌مقدم ادامه داد: برخی از کاندیدهای شهرداری می‌گویند بعد از شهردار شدن، نیروها را تعدیل می‌کنیم این راه اشتباهی است و باید شهرداری انتخاب شود که این نیروها را در شهرداری حفظ کند تا مشکلات خدماتی و رفاهی در شهر تهران به وجود نیاید.

سخنگوی حزب اعتماد ملی با توجه به عملکرد ضعیف آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و کاندید شدن این وزیر مستعفی در شهرداری از سوی شورای شهر تهران اظهار کرد: اعضای شورای شهر با هر سلیقه‌ای، هر فردی را انتخاب کنند مورد احترام هستند ولی باید ملاحظاتی داشته باشند که شهرداری تهران بیش از این تحمل تنش را ندارد چرا که فردی را انتخاب نکنند که کارنامه غیرقابل قبول را در شهرداری از خود به جای بگذارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تک محور بودن عملکرد آخوندی و کاندید شدن وی برای سمت شهرداری گفت: با دیدگاه‌های تک محوری نمی‌توان شهرداری و بنگاه‌های اقتصادی دیگر را اداره کرد چرا که این دیدگاه در بسیاری از کشورها شکست خورده و منسوخ شده، در نتیجه نمی‌توان در شرایط اقتصاد کنونی و مشکلات خدمات فنی و شهری تهران شهر را با دیدگاه مطلق‌گرایی تهران اداره کرد.

وی افزود: دیدگاه لیبرالیستی به این معنا است که اگر درآمدها با هزینه‌ها برابر نشد باید بنگاه اقتصادی تعطیل شود ولی شهرداری تهران دستگاهی با جایگاه خدمات‌رسانی شهری، حاکمیتی و سیاسی است که نمی‌توان آن را تعطیل کرد و نیروهای آن را تعدیل کرد.

گرامی‌مقدم درباره دیدگاه شهردار آینده تهران خاطرنشان کرد: مدیری باید در این جایگاه شهردار قرار بگیرد که نگاه‌های مطلق در رشدگرایی نداشته باشد بلکه نگاه حمایت‌گرایانه داشته باشد و این نگاه حمایت‌گرایانه می‌تواند شهرداری را از مشکلاتش به ویژه در درآمد نجات دهد.