به گزارش افکارنیوز،

اردشیر نوریان، با اشاره به موضع گیری های متناقض آمریکایی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران گفت: مقامات آمریکایی هرگز درک درستی از توانایی و ظرفیت ایران و مقبولیت خود در منطقه نداشتند و از همین رو همیشه سیاست دوگانه داشته اند و عمل آنها با آنچه که برزبان جاری کردند متفاوت بوده است.

اخبار سیاسی- وی افزود: ترامپ یک تاجر است که تنها منفعت آمریکا را می بیند و با یکجانبه گرایی می خواهد خود را به  محور همه تحولات دنیا تبدیل کند، اما آنچه که امروز در عرصه روابط بین الملل تعیین کننده است تعامل و منافع مشترک است،که فهم این موضوع برای یک دلال سخت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگز هیچ سیاست مداری در آمریکا دوست واقعی جمهوری اسلامی نبوده است چرا که ماهیت حکمرانی این کشور با ما متفاوت است ومابا آمریکایی ها در اصول تضاد داریم، لذا دل بستن به حرف های آمریکایی ها و دلسوزی های ظاهری آنها برای مردم نمی تواند درست باشد.

نوریان خاطر نشان کرد: مقامات آمریکایی درک درستی از منطقه خاورمیانه ندارند و مردم ایران را نیز به خوبی نمی شناسند برای همین است دچار پریشان گویی هستند و فکر می کنند سیاست دوگانه آنها در قبال ایران باعث موفقیت آنها خواهد شد.