به گزارش افکارنیوز،

 ولی داداشی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی پرونده شکایت تعدادی از نمایندگان از رویه بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر خبر داد.

اخبار سیاسی- وی افزود: تعدادی از نمایندگان از رویه بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر و همچنین تأیید صلاحیت برخی افراد مسئله دار در شوراها به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند که این پرونده در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: هفته آینده این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.