به گزارش افکارنیوز،

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه درباره بیانیه سران سه کشور اروپایی اظهار داشت: این بیانیه نشان داد که طرف‌های اروپایی توان و اراده‌ای برای مقابله با قلدرهایی آمریکا ندارند.

اخبار سیاسی- سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: دولت‌های اروپایی با مطالعه سابقه تاریخی خود قدری به خودشان بیایند و به شعارهای تاریخی خود نیز نگاهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اروپایی‌ها در گذشته تاثیرگذاری در مسائل منطقه و جهان داشتند، افزود: در شرایط امروز دوره پذیرش حرف یک قلدر گذشته و با پذیرش این فشارها تنها خود را از بازارهای جهانی و از اثرگذاری در مسائل سیاسی در جهان امروز محروم خواهند کرد.

سخنگوی وزرات امور خارجه تاکید کرد: تنها راه همکاری اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران، داشتن استقلال و عدم اجازه دخالت کشورهای ثالث در تصمیم گیری آنها است.