به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی پور سخنگوی شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه های منتخبان مجلس یازدهم شورای اسلامی در تشریح جزئیات نامه شورای نگهبان در پاسخ به نامه دوم معترضان به اعتبارنامه تاجگردون که به امضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است، اظهار داشت: این نامه امروز در جلسه شعبه در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون قرائت شد.

اخبار سیاسیوی افزود: در یکی از بندهای نامه شورای نگهبان به مدرک دکتری تاجگردون اشاره شده که معترضان در نامه خود به احتمال جعلی بودن مدرک دکترای وی اعتراض کرده بودند، اما شورای نگهبان طی این نامه عنوان کرده استکه تاجگردون با مدرک کارشناسی ارشد در انتخابات ثبت نام کرده است لذا موضوع جعلی بودن سایر مدارک وی برای شورای نگهبان مطرح نیست.

علی‌پور در ادامه عنوان کرد: در بند دوم نیز به اسناد و مدارک پیوست نشده به نامه معترضان نیز اشاره شده است که برخی موارد در نامه عنوان شده که اسناد و مدارکی به پیوست این نامه به شورای نگهبان ارسال نشده است لذا موارد وارد نیست.

سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در یکی دیگر از بندهای نامه و پاسخ شورای نگهبان، موضوع معرفی به دستگاه‌ها از سوی تاجگردون نیز مطرح شده است که شورای نگهبان در پاسخ به این موضوع عنوان کرده که همه نمایندگان ممکن است افراد را به دستگاه‌های مختلف معرفی کنند و این چیز جدیدی نیست.

وی در ادامه عنوان کرد که بسیاری از افراد روزانه به دفاتر ما نمایندگان مراجعه می‌کنند و مراجعات زیادی در این خصوص داریم که نامه می‌گیرند و از سوی نماینده برای حل مشکلاتشان معرفی می‌خواهند؛ حال به درست یا غلط جزو بخشی از وظایف تعریف شده نمایندگان معرفی افراد به دستگاه‌هاست.

علیپور ادامه داد: در خصوص اسناد و مدارکی که به نامه پیوست نشده است هم گویا نامه از هیئت رئیسه ارسال شده است اما باید مدارک را پیوست می‌کردند که این اتفاق نیفتاده و ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی افتاده است.