به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ،  درباره الزام رئیس جمهور و وزیران به ارائه گزارش سالانه به نمایندگان در آیین‌نامه داخلی پارلمان گفت: بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور نصیحت می‌کنم که دست از عدم تمکین به قانون بردارد. قطعاً اگر رئیس جمهور و وزیران به مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین نامه تمکین نکنند، مجلس واکنش نشان می‌دهد.

اخبار سیاسی - او اظهار کرد: رئیس جمهور بنابر آیین‌نامه به همراه وزیران در مجلس پاسخگو باشند و با پارلمان چنین رفتار نکنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: از رئیس جمهور انتظار می‌رود جلوتر از قانون حرکت کند؛ نه اینکه هر جا قانون او را پاسخگو می‌داند، بلافاصله خود را به جهات مختلف دخیل ببندد تا از پاسخگویی فرار کند، این درست نیست.

حاجی دلیگانی یادآور شد: اگر رئیس جمهور حرفی برای گفتن ندارد، بگوید ندارم؛ اما اگر حرفی دارد، چرا نگران است که در مجلس پاسخگو باشد؟

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: برای این موضوع در جلسات هیئت رئیسه صحبت‌هایی شده است و مجلس بنا ندارد در اعمال حقش کوتاه بیاید.