به گزارش افکارنیوز،

طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه  کمیسیون فرهنگی مجلس  به عنوان کمیسیون فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما این  بررسی‌ها مصوبه‌ای در پی نداشت و رأی‌گیری در مورد آن به جلسه بعدی موکول شد.

اخبار سیاسی- در تبصره 3 طرح شفافیت آرای نمایندگان در مورد حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نکاتی مطرح شده که نماینده صداوسیما باید در کمیسیون‌ها برای شفافیت آرای کمیسیون‌ها حضور داشته باشد اما اینکه کم و کیف به چه صورتی باشد موضوعی است که نقطه‌نظرات مختلی را به همراه دارد.

در این جلسه بنا شده تا اعضا پیشنهادات و نظرات خود را در جلسه آینده کمیسیون مطرح کنند و رأی‌گیری درباره آن انجام شود.

همچنین در این جلسه موضوع جمعیت و خانواده مورد بحث و بررسی شد و بنا شد طرح آن در کمیته زنان و خانواده کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن برای رأی گیری در صحن کمیسیون مطرح شود.