به گزارش افکارنیوز،

علی ضیاء این عکس را منتشر کرد.

 

علی ضیا