ارزش های اسلامی
  • به اعتراف بسیاری از انقلابیون و آگاهان امر، دقیقاً از 17 شهریور بود که نفس های رژیم به اخر رسید. همراهی مردم و ایستادگی آنان پای آرمان های انقلابشان و جانفشانی در راه یک رهبر دینی و صبر انقلابی آنان بر مصائب که رژیم دژخیم، باعث شد انقلابی که گمان می کردند چهل سال طول خواهد کشید، ظرف 15 سال به سرانجام رسیده و ژاندارم منطقه و حکومت تحت حمایت دولت های بزرگ جهانی به زیر کشیده شود.

  • شرایط تغییر نام خانوادگی دارا بودن واژه های نامناسب و خارجی، بیش از 2 کلمه و یا مغایر با فرهنگ و ارزش های اسلامی و همچنین القاب و عناوین یا نام خانوادگی که ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منصوب به مکان، است.

  • معاون پارلمانی رئیس جمهور:

    معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در برخی مواردی سند 2030 با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی کشور مغایرت دارد را اجرا نمی‌کنیم.