پیش بینی ناپذیری اقتصاد؛ آفت بازار سرمایه

در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاحات ساختاری باید در این بازار اعمال شود چراکه ساختارهای گذشته دیگر جوابگوی ساختار فوق نیست.

بسیاری هم معتقدند که وعده های دولت سیزدهم مبنی بر تحولات در بازار سرمایه به هیچ وجه عملی نشد و اصلا دولت برای تحولات در بازار سرمایه کار چندان زیادی را انجام نداد.

با این حال برخی علت کوچ بسیاری از سهامداران این بازار را بی اعتمادی زیاد به این بازار می دانند و تاکید دارند که پیش از هر کاری در بازار باید اعتماد سازی لازم صورت گیرد.

محسن زنگنه در گفت و گو با افکارنیوز، درباره الزامات بورسی در بودجه سالیانه ۱۴۰۲ بیان کرد: در بودجه سالیانه نمی توانیم به خوبی مسائل ساختاری بازار سرمایه را مدنظر قرار دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه مجلس تنها می تواند دو اقدام بورسی را در بودجه اعمال کند، گفت: یک اینکه حتما ثبات اقتصادی دولت در بودجه می تواند کمک های زیادی به بازار سرمایه کند.

پیش بینی ناپذیری اقتصاد؛ آفت بازار سرمایه

زنگنه با بیان اینکه بازار سرمایه نیازمند یک ثبات است، گفت: این بازار نیازمند این است که بتواند اقتصاد را مورد پیش بینی قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور پیش بینی ناپذیر است، گفت: این پیش بینی ناپذیری حتما باعث خروج افراد از بازار سرمایه خواهد شد.