این روحانی ثروتمندترین آدم روی زمین است!

در ادامه سخنان آیت الله جاودان را درباره آیت الله بهجت (ره) می شنوید.