گروه اجتماعی- هادی ساعی عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران  در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی افکارنیوز با اشاره به اجاره دادن مجموعه های غیر آبی شهرداری تهران به هاتف شهر در شورای سوم اظهار کرد: این مجموعه ها با این سیاست ساخته شد که تمامی اقشار اجتماعی با هر توان کاری به ورزش روی بیاورند. به ویژه در جنوب شهر با توجه به امکانات پایین و بنیه اقتصادی مردم شهروندان بتوانند عدالت در بهره مندی از امکانات رفاهی و در پی آن سلامت را شاهد باشند.

وی با اشاره به این که مجموعه های توپی ورزشی که فرا منطقه ای محسوب نمی شوند در شورای سوم به مدیران سابق مجموعه واگذار شد، گفت: این اقدام با این سیاست رخ داد که نیروهایی که در این سیستم مشغول به کار بودند به یکباره بیکار نشوند. در نتیجه با واگذاری این مجموعه به مدیران سابق کارمندان نیز در سیستم حفظ شدند.

این عضو ورزشکار شورای شهر با ابراز تاسف نسبت به این که این مجموعه های ورزشی با چند دست واسطه اکنون توسط هاتف شهر اجاره داده می شود، خاطرنشان کرد: مهم ترین پیامد منفی این اقدام افزایش قیمت ها است این در حالی است که قرار بود حتی اگر بخش خصوصی به این حوزه وارد شود با تعرفه های ورزشی که شهرداری تعیین می کند خدمات خود را ارایه دهد.

ساعی با اشاره به این که تغییر قیمت تعرفه ورزشی در مجموعه های ورزشی شهرداری تخلف است، تاکید کرد: هر تغییر تعرفه باید به تصویب شورای شهر برسد این در حالی است که اکنون در برخی از مجموعه های ورزشی قیمت هایی به ما گزارش می شود که به هیچ عنوان در لیست تصویب شده شورا وجود ندارد. در مجموع شورای شهر برای هیچ کلاس ورزشی ای در مجموعه های ورزشی شهرداری رقمی بیش از 100 هزار تومان را تایید نکرده است.

وی ادامه داد: تعرفه های ورزشی مجموعه های ورزشی شهرداری نصف تعرفه های ورزشی وزارت ورزش و جوانان است.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران  افزود: تمامی این تخلفات و اقدامات در حالی است که واگذاری این مجموعه های ورزشی در روزنامه ها نیز آگهی می شود. این اقدام تنها به این معنی است که  شهرداری به هر قیمتی برای شرکت های زیر مجموعه اش درآمدزایی می کند.

وی با اشاره به این که واگذاری این مجموعه ها در ابتدا با صرف هزینه های گزاف و رسیدگی به ظاهر مجموعه ها توسط بخش خصوصی همراه بود، گفت: اما در حال حاضر قرادادهایی که منعقد می شود یک ساله است و بخش خصوصی به دلیل مدت زمان کوتاهی که مجموعه را در اختیار دارد رسیدگی به ظاهر مجموعه ها ندارند در نتیجه اکنون شاهد از بین رفتن این سرمایه ها در شهر  و تخریب آنها هستیم.