به گزارش افکارنیوز،

راون ولوز مادر 21 ساله دو فرزندش را با چاقو مصدوم کرد. 

او پسر 8 ماهه‌اش را کشت و دختر 4 ساله‌اش را به شدت زخمی کرد که اکنون در شرایط وخیمی در بیمارستان بستری‌است.

مادر سنگدل فرزندانش را تکه تکه کرد

به گزارش دیلی‌میل، خانم راون ولوز در اُکلاهاما در حالی بازداشت شد که علاوه بر چاقو کشیدن بر روی دو فرزندش دو تن دیگر را هم زخمی کرد.

مادر سنگدل فرزندانش را تکه تکه کرد

مادر سنگدل فرزندانش را تکه تکه کرد

به گزارش پلیس مادر پس از ضرب و جرح مردم سعی در خودکشی داشته و خود را با چاقو زده است. 

گفتنی است،او در حال حاضر در بازداشت پلیس است و پلیس از علت این عمل وحشیانه او آگاهی ندارد.