به گزارش افکارنیوز،

ایرج حریرچی در نشست چهل و یکم سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه گرفتن پول از بیمار به هر مقدار حتی به مقدار کم نیز خارج از صندوق بیمارستان تخلف است، اظهار داشت: بنابراین بارها اعلام کردیم بیماران و همراهان آنها به هیچ عنوان پولی در بیمارستان به هر دلیلی خارج از صندوق بیمارستان پرداخت نکنند.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به رویداد کنکور نیز گریزی زد و گفت: براساس آمارها مشاهده شد که تعداد صندلی‌های خالی در دانشگاه برای رشته‌های غیرپزشکی قابل توجه است ولی در رشته‌های پزشکی اشتیاق و علاقه برای قبول شدن بسیار است.

حریرچی تصریح کرد: این نشان می‌دهد جامعه هنوز به رشته‌های پزشکی و پرستاری علاقه وافری دارد ولی باید به برخی‌ها مسائل در زمینه توجه کرد که در دیگر کشورهای پیشرفته اولویت انتخاب رشته به چه صورت است زیرا آنها به نیاز کشورشان توجه می‌کنند.

وی ادامه داد: در اروپای غربی، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با توسعه اقتصادی بالا به رشته‌های علوم پایه و اقتصاد، مدیریت، سیاست، جامعه شناسی و ... علاقه وافر نشان می‌دهند، ولی در ایران، خانواده‌های ما قبولی در رشته پزشکی را مبنای تلاش فرزندانشان قرار می‌دهند.

حریرچی بیان داشت: درحالیکه برخی از همین پزشکان کنونی، سالی یکبار هم به نظام پزشکی مراجعه نمی‌کنند و برخی‌ها نیز به خارج کشور می‌روند یعنی بسیاری از آنان پس از فازغ التحصیلی آن انگیزه فعالیت در پزشکی را نخواهند داشت.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد:‌ در آمریکا و کانادا از مقطع دیپلم و به وسیله کنکور کسی وارد رشته پزشکی نمی‌شود بلکه از مقطع لیسانس افراد می‌توانند وارد رشته پزشکی شوند.