به گزارش افکارنیوز،

سید تقی نور بخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به واردات گوشی آیفون اظهار کرد:تأمین اجتماعی در حفظ و ارتقای سرمایه بیمه‌شدگان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد در گذشته این شرکت اقدام به ورود گندم و تجهیزات پزشکی کرده بود و اخیراً نیز تنها 3 درصد از کل گوشی‌ها را وارد می‌کند البته این شرکت با دو واسطه به تأمین اجتماعی متصل است و شرکت‌هایی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند در چارچوب قانون اقدامات را انجام می‌دهند.

وی در خصوص افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: دولت در بودجه سال 97 اقدامی بسیار بی نظیر کرده است،دولت باتصویب بودجه 23 میلیاردی برای تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی اعتبار تخصیص داده است .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود:اقدام دوم که در کمیسیون تلفیق تصویب شد پرداخت 50 میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود.

نوربخش در ادامه افزود: پرداخت بدهی دولت در جهت منابع پایدار در ایفای تعهدات خود برای مستمری بگیران و بیمه شدگان در تبصره گنجانده شده است .

وی درباره عیدی بازنشستگان نیز گفت: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از دو هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی امسال عیدی پرداخت کند و پرداخت عیدی‌ها نیز براساس الفبا خواهد بود ولی تاکنون دولت رقم عیدی را مشخص نکرده است.

وی در رابطه با سن امید به زندگی نیز تصریح کرد: سن امید به زندگی نسبت به سال 54 که حدود 56 سال بود به 78 سال در سال 96رسیده است .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بدهی سازمان تامین اجتماعی به صنعت دارو گفت: سازمان حدود 2 هزار میلیارد تومان طلبکار است این در صورتی است که هزار میلیارد تومان بیمارستان های دولتی،نهادهای عمومی و خصوصی طلبکار هستند.در رابطه با بدهی ها ،سازمان تامین اجتماعی حدود 600میلیارد از 800میلیارد تومان در دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت خواهد کرد و سازمان تامین اجتماعی حدود 470 هزار میلیارد تومان به صنعت دارو بدهی دارد که به زودی پرداخت خواهد کرد.

وی با اشاره به پرداخت بیمه بیکاری تصریح کرد: برای حمایت از نیروهای مولد بیمه بیکاری را به روز پرداخت می کنیم اما طرحی که وزیر تعاون و رفاه اجتماعی تاکید داشتند این بود که بیمه بیکاری بخش خصوصی توسط مراکز بیمه پرداخت شود و درصدی از دستمزد آن ها را نیز سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کاهش سنوات خدمت اظهار کرد: پرداخت سنوات خدمت بر عهده کارفرما است که البته در بودجه سال 97 این سنوات 7 برابر حداقل دستمزد است.

نوربخش با اشاره به الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه گفت: در 9 ماهه امسال حدود 100 میلیون تومان برای پرونده های الکترونیکی هزینه شد.حذف دفترچه بیمه برای کنترل هزینه های سازمان تامین اجتماعی بود و الکترونیکی شدن بیمه ها طرحی متحول در بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی بود که در دولت یازدهم انجام شد.

وی با بیان اینکه بیمه بیکاری افرادی که در حوادثی مانند زلزله ،آتش سوزی و غیره پرداخت می شود، افزود: سازمان تامین اجتماعی در خصوص موارد بحرانی و‌چالش ها همیشه جدی برخورد کرده است و سازمان برای افرادی که در حوادث بیکار شده بودند و دیر کرد پرداخت بیمه داشتند جرایم بیمه ای آن ها را بخشید و همچنین به افرادی که زیر پوشش تامین اجتماعی هستند اگر سرپرست خود را در این حوادث از دست داده اند برای کفن و دفن تمام هزینه ها متقبل می شود.