به گزارش افکارنیوز،

سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از چالش‌ها و معضلات تهران ناشی از ناموزون بودن روند توسعه‌ای این شهر است، گفت: در شرایط فعلی نیز اگر بخواهیم راه حلی برای این معضلات و مشکلات ارائه دهیم باید به ریشه‌ها نظر کرده و ابتدا دلیل این وضعیت را پیگیری کنیم.

مدرس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ویژگی تهران در مقایسه با شهر‌های بزرگ، کوتاه بودن دوران جمعیت‌پذیری و رشد و گسترش شدید آن به‌عنوان یک کلان‌شهر بزرگ ملی و منطقه‌ای است، خاطرنشان کرد: جمعیت تهران از ۱.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

طباطبایی با تاکید بر اینکه طی ۶۰ سال جمعیت تهران بیش از ۵ برابر شده است که کمتر شهری در جهان چنین رشدی را تجربه کرده است، افزود: همچنین مساحت این شهر نیز از ۱۰۰ کیلومترمربع در سال ۱۳۳۵ به ۷۳۰ کیلومتر در شرایط فعلی رسیده است یعنی طی ۶۰ سال شهر ۷.۵ برابر بزرگتر شده است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه این شهر از لحاظ اجتماعی و فرم کالبدی مسیر پایداری را طی نکرده است، افزود: این آشفتگی و رشد شتابان در جمعیت و بی‌قوارگی در توسعه کالبدی، بدون تردید با نظام مالی و شیوه‌های درآمدی شهر مرتبط است.

طباطبایی به تمرکز سیاسی در تهران نیز اشاره کرد و گفت: از لحاظ سیاسی- اداری بیش از ۱۸ درصد کل کارکنان دولت و بیش از ۲۵ درصد کارکنان بخش قضایی و قانون‌گذاری در تهران هستند.

وی به وضعیت اجتماعی - فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: ۱۸ درصد کل دانشجویان کشور و نزدیک به ۵۰ درصد استادان دانشگاه در تهران شاغل هستند و بیش از ۱۸ درصد پزشکان متخصص کشور در تهران هستند.

کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مطبوعات کشور در تهران منتشر می‌شوند، گفت: از نظر اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و ۲۰ درصد کل GDP کشور مربوط به تهران است.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: ۲۳ درصد مصرف برق و ۲۲ درصد مصرف بنزین کشور در تهران است و ۱۸ درصد کل کارگاه‌های صنعتی کشور و ۲۳ درصد شاغلان این بخش مربوط به تهران (استان تهران) است.

وی با بیان اینکه همه این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که موضوع پایداری کلان‌شهر تهران نه یک موضوع محلی بلکه چالش ملی است، گفت: وقتی همه تمرکز یک کشور در یک شهر واقع می‌شود نمی‌توان انتظار داشت ترافیک، آلودگی هوا، کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و ... یک شبه اصلاح شوند.