به گزارش افکارنیوز،

در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران موضوع استعفای محمد علی نجفی از شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی استعفا، اعضا با خداحافظی نجفی از شهرداری به دلیل بیماری موافقت کردند.

پس از پذیرش استعفای شهردار تهران، رای گیری برای انتخاب سرپرست شهرداری تهران آغاز شد.

اعضای شورای شهر دو گزینه سمیع الله حسینی مکارم و محمد حقانی را به عنوان پیشنهاد برای پذیرش سمت سرپرستی مطرح کردند.

حسینی مکارم با 14 رای سرپرست شهرداری تهران شد.

وی پس از انتخاب به عنوان سرپرست شورای شهر، وارد صحن علنی شورا شد.