به گزارش افکارنیوز،
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن تجارت در حاشیه بیست و یکمین سالروز ملی صادرات گفت: چرا علی رغم اینکه با انباشت تجربه تاریخی ایرانیان در جهان و با وجود منابع فراوان در تمامی حوزه های روبرو هستیم چنین شکافی بین داشته ها و خواسته های ما در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود دارد.

وی افزود: فقدان باور و عزم ملی به اینکه صادرات تنها راه شکوفایی اقتصاد کشور است را می توان مشکل اصلی عدم گسترش صادرات درکشور دانست.

شریعتمداری تصریح کرد: اهمیت صادرات از حیث ارزآوری، ایجاد درآمد در سطح کشور، افزایش اشتغال، بعد سیاسی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: آمار صادراتی نشان می دهد که 55 درصد صادرات کل کشور در سال 95 مربوط به10 کالای اول صادراتی بوده است و متاسفانه شاهدیم که نتوانستیم تنوع کالا را در صادرات کشور به وجود آوریم و همچنین در بین این 10 کالا می توان گاز طبیعی، اتیلن و پروپان را هم مشاهده کرد.

شریعتمداری ابراز کرد: باید با همت همه جانبه دیوار موانع جلوی صادرات را خراب کنیم و با افزایش مشوق های صادراتی زیان های ناشی از تثبیت قیمت ارز در کشور جبران شود.

وی ادامه داد: 81.4 درصد از صادرات کالاهای غیرنفتی فقط به 10 کشور دنیا می رود و این نشان دهنده محدود بودن بازارهای صادراتی ما است.

شریعتمداری با بیان اینکه ترکیه توانست ظرف 10 سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی خود را به 377 میلیارد دلار برساند، گفت: متاسفانه کیک اقتصادی ما همچنان کوچک مانده است و 95 درصد واحدهای تولیدی کشور صادرات گرا نیستند،مبنا و نگاه آنها تأمین نیاز داخلی است.

وزیر صنعت ، معدن تجارت تاکید کرد: برنامه نوسازی، تولیدی و صنعتی باید به صورت جدی در برنامه های اصلی نظام قرار بگیرد.

وی بکرد: با این وجود افزایش مشوق های صادراتی در برهه کنونی ضروری به نظر می رسد.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت تدوین قوانین جدید در حوزه صادرات کشور تصریح کرد: حضور ما در بازار عراق حضوری راهبردی و استراتژیک است و نباید اجازه بدهیم بازاری که از آن ماست را رقبا به سادگی از چنگمان دربیاورند.

وی با تاکید بر اجرای تغییرات اساسی در سازمان توسعه و تجارت اظهار کرد: سازمان توسعه و تجارت باید همچون گذشته خانه ای برای صادرکنندگان کشور باشد.

شریعتمداری در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته است و باید مسئولان اتاق تمام تلاش خود را در انجام وظایف اصلی شان به کار ببندند.