به گزارش افکارنیوز،

لطفعلی بخشی در خصوص بهره وری در اقتصاد کشور توضیح داد: بهره وری در اقتصاد کشور در بخش‌های سرمایه، نیروی انسانی و نیروی کار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و براساس آخرین گزارش‌هایی که از سوی سازمان بهره وری ارائه شده است، نسبت بهره وری در بخش سرمایه از دیگر بخش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد بسیار پایین‌تر است.

وی در رابطه با عواملی که باعث شده تا بهره وری در اقتصاد کشور کاهش یابد تصریح کرد: فعالیت بخش‌های دولتی بیش از حدی است که برای آن‌ها تعریف شده و موجب شده تا از فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی در کشور تا حدود زیادی کاسته شود که خود به تنهایی از سطح بهره وری در اقتصاد کاسته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کارکنان دولتی انگیزه‌ کافی را برای انجام کار با کیفیت ندارند و باعث می‌شود تا آن‌ها به آن میزان که باید، به کار خود دلسوز نباشند، با این حال باید برای افزایش بهره وری در اقتصاد، از فعالیت بخش‌های دولتی در کشور کاسته شود، همان گونه که کشور‌های توسعه یافته این اقدام را داشته اند.

بخشی در خصوص اقدامات و تصمیماتی که در کشور انجام می‌گیرد، بیان کرد: این اقدامات باید به صورت پروژه در بین مردم و علاقه‌مندان تعریف شود، این اقدام موجب می‌شود تا تمام مراحل پروژه با برنامه ریزی‌های دقیقی صورت گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌هایی که باید اجراء شود، نظام ساعت مزدی کارگران و کارمندان است که برای افزایش انگیزه و میل آن‌ها برای ادامه‌ی فعالت‌ها باید به نظام کارمزدی تغییر پیدا کند.

بخشی خاطرنشان کرد: تاسیس موسسات آموزشی برای افرادی که دانش کافی برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصاد را ندارند، از دیگر اقدامات موثری است که در توسعه‌ی بهره وری در اقتصاد کشور باید صورت گیرد.