به گزارش افکارنیوز،

 رسول بلندی بازرس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره اینکه کارفرمایان در شرایط به وجود آمده از کارگران سو استفاده می کنند گفت: در زمانی که افزایش تورم و نرخ بیکاری کمر کارگران را شکسته است و بسیاری از کارگران از حداقل های زیستن محروم هستند ، بعضی از کارفرمایان به دلایل مختلف از مرخصی های اجباری یا تعطیلی های موقت کارگاهی استفاده می نمایند و آن را مرخصی استحقاقی محسوب می نمایند.

وی گفت : با توجه به ماده 69 قانون کار مرخصی استحقاقی کارگران می بایست با توجه به توافق کارفرما و نیاز کارگر صورت گیرد ، در صورتی که بسیاری از کارفرمایان به بهانه های مختلف به منظور سودجویی ، مرخصی اجباری را به کارگران تحمیل کرده و از مرخصی استحقاقی سالانه آن ها کسر می نمایند و این در صورتی است که در صورت منفی شدن مرخصی آن ها ، اقدام به کسر از حقوق آن ها می نمایند.

این فعال کارگری همچنین اشاره کرد که با توجه به ماده 69 قانون کار در صورت عدم تفاهم کارگر و کارفرما در خصوص نحوه استفاده از مرخصی حکم اداره کار  لازم الاجراست ولی متاسفانه با عدم حمایت از سوی اداره کار و عدم نظارت صحیح شرکت ها و کارگاه ها ، کارگران می بایست بخاطر عدم امنیت شغلی و ترس از بیکار شدن به این خواسته کارفرمایان تن در دهند.