به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۷ اسفندماه به بیان مسائلی همچون فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا، مردم همچنان در خانه بمانند، تعطیلی فروشگاه های عرضه کننده کالاهای اساسی ممنوع، الزامات موفقیت اقتصاد در سال ۹۹ ، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین سود بانکی سر و سامان می گیرد؟، کسب و کار در برزخ کرونا، پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹، گرداب سقوط نفت عمیق تر شد، تشریح دلایل پروازهای ماهان به چین، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۷ اسفندماه به شرح زیر است:

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

فشار مضاعف بیمه و مالیات در دوران کرونا/پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۹/گرداب سقوط نفت عمیق تر شد