به گزارش افکارنیوز،

مایک ماهاری، کارشناس مرکز تنث آمندمنت می‌گوید: کشورهای مختلف جهان در تلاش هستند تا خود را از دلار جدا کنند و این اقدام را برای اجرای سیاست "دفاع از خود" اجرایی می‌کنند.

اخبار بین الملل_ وی معتقد است این مسئله تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

*برای فاصله گرفتن از دلار باید از سوئیفت دوری کرد

کشورها برای رسیدن به هدف کاهش یا قطع کامل استفاده از دلار باید از استفاده سوئیفت خودداری کنند.

سوئیفت بزرگترین نظام انتقال اطلاعات پرداخت در جهان  محسوب می‌شود و توسط 11 هزار مؤسسه بانکی و مالی در 200 کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به شدت به دلار وابسته است.

ماهاری گفت: در حالی که سوئیفت مدعی است از نظر سیاسی بی‌طرف است پرواضح است که به ابزاری برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی آنها بدل شده است.

*سوئیفت چماقی برای آمریکا

این کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید: آمریکا از سوئیفت به عنوان چماق یا ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده کرده است.

وی تاکید کرد: رویکرد دیگر کشورها در فاصله گرفتن از دلار یک واکنش طبیعی نسبت به استفاده ابزاری و چماق گونه از سوئیفت است تا بتواند اولا از این شرایط فاصله گرفته و در ثانی اقتصاد مستقل خود را داشته باشد.

*چین و روسیه دنبال ایجاد جایگزین سوئیفت

ماهاری می‌گوید: سوئیفت بارها دسترسی بانک‌های چینی و روسیه را به دلیل تحریم‌های آمریکا بسته است و این مسئله باعث شده که مسکو و پکن سیاست‌های مختلفی را ایجاد کنند تا از اقتصاد ملی خود حمایت کنند.

این کارشناس مرکز  تنث آمندمنت ادامه داد ما می‌دانیم که روسیه نظام پرداخت داخلی خود را ایجاد کرده و این نظام در درون این کشور بسیار محبوب شده است.

در عین حال شاهد آن هستیم که بانک مرکزی روسیه در حال خرید طلاست چرا که این دارایی از نظر بین‌المللی یک پول حقیقی باثبات محسوب شده و در برابر پول کاغذی ایجاد شده توسط بانک مرکزی کشورها قرار گرفته است.

به گفته ماهاری بیطرفی سیاسی سوئیفت چیزی شبیه به مستقل بودن بانک مرکزی فدرال آمریکا است که ادعا می‌کنند از نظر سیاسی بی‌طرف است اما در واقع هر چیزی که به دولت آمریکا مربوط شود سیاسی است. چه بانک مرکزی فدرال باشد و یا یک نظام پرداخت و یا حتی صندوق بین‌المللی پول. همه اینها سیاسی هستند.*سوئیفت مانند بانک مرکزی آمریکا فقط ادعای بی‌طرفی دارد

وی افزود: توانایی آمریکا در اعمال سیاست‌های خارجی مداخله جویانه در نتیجه چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی این کشور است.

البته سیاسی کاری سوئیفت در قبال دیگر کشورها و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا محدود به روسیه و چین نبوده چرا که در عین حالی که سوئیفت مدعی است از نظر سیاسی بی‌طرف است و تنها نقش یک نهاد پیام رسان بین بانک‌ها و مؤسسات مالی را ایفا می‌کند اما به صورت مکرر دسترسی بانک‌های ایرانی را به دستور آمریکا به شبکه پرداخت خود،‌ قطع کرده است.

موسسه یا شبکه سوئیفت یا به طور کامل‌تر "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" یک موسسه غیردولتی است که در سال 1973 تاسیس شد و در فاصله کمی بعد از آن نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

این مؤسسه در سال 2018 به طور متوسط روزانه 28 میلیون پیام را جابجا کرده است.

مرکز این شبکه در بلژیک واقع شده و در واقع در تمام کشورهای جهان یک مرکز اتصال دارد و مؤسسات برای استفاده از سوئیفت باید به مرکز تحت کنترل سوئیفت در کشور خود متصل شوند.