تصویری دیده نشده از شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق را در ادامه خواهید دید.

حاج قاسم