جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به جلسه شورای حقوق و دستمزد در آخرین روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بیان داشت: در این جلسه درباره موضوع تعیین اضافه کار کارکنان دولت و شرکت‌های وابسته به دولت مباحثی مطرح شد.

وی تاکید کرد: در این جلسه گفته شد که ما باید یک ردیف بودجه ای مستقل برای این امر در نظر بگیریم چرا که برخی از کارکنان در طول ماه اضافه کار دریافت می‌کنند اما برخی از کارکنان اضافه کاری را دریافت نمی‌کنند و یا ۶ ماه یکبار این اضافه کارها پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما برای اینکه موضوع اضافه کار کارکنان دولت به عنوان یک پاداش کمک رسان زندگی کارکنان باشد، تصمیم گرفتیم این مسئله را به جد مورد پیگیری قرار دهیم و در جلسات بعدی این شورا در این زمینه تعیین تکلیفی داشته باشیم.

اضافه کار کارکنان دولت اصلاح می‌شود

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش داریم تا مبلغ اضافه کار کارکنان دولت از یک ردیف مستقل برخوردار و تقریباً این مسئله در کل کشور به صورت هماهنگ اجرا شود.

کوچکی‌نژاد بیان داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که برخی دستگاه ها تا ۱۸۰ ساعت اضافه کار برای کارکنان خود در نظر بگیرند اما برخی دستگاه ها تا ۳۰ ساعت اضافه کار برای کارکنان خود داشته باشند.

این نماینده مجلس گفت: سیاست گذاری در زمینه اضافه کار کارکنان دولت در جلسه بعدی شورای عالی حقوق دستمزد تنظیم خواهد شد.