گروه اجتماعی- نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که دولتی کردن شهرداری ها گره ای به گره های شهر اضافه می کند، اظهار کرد: سیستم ناکارآمد اداری فعلی در کشور زمان و هزینه فعالیت های عمرانی را دو برابر کرده است.

  مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به تلاش برای دولتی کردن شهرداری ها این موضوع را ناشی از ساختار اجرایی کشور دانست و عنوان کرد: بخش دیگری از این موضوع به اعمال نظرهای شخصی و نیز فرهنگ مدیریتی در جامعه ما مرتبط است.

وی با اشاره به این که ساختار اداری کشور ما بسیط است، خاطرنشان کرد: این نوع ساختار اداری تمرکز گرا و دیوان سالار است. طبیعتا زمانی که یک مدیر در چنین ساختاری قرار می گیرد به صورت تمرکز گرا و دیوان سالار رفتار می کند.

طلایی با بیان این که اصل 44 به دنبال اطلاح ساختاری است، گفت: گویا در اجرای این اصل و تبدیل ساختار بسیط به وضعیتی متعادل موفق نبوده ایم . سدِ اعمال سلیقه ها و منافع شخصی باعث می شود زمانی که مسئولیتی بر عهده داریم به دلایل متعدد از اجرای قانون طفره رویم، این در حالی است که مشکلات آن گریبانگیر مردم می شود.

این عضو شورای شهر با تاکید بر این که پیامد چنین رفتاری قرار دادن مردم در عسر و حرج است، خاطرنشان کرد: ایران کشوری ثروتمند است، متاسفیم که مردم چنین کشوری در سختی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: با وجود در دست بودن این همه نعمت با حجم بالایی از بیکاری، تورم  و رکود مواجه هستیم.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود ناشی از اجرا نشدن سیاست ها است، اظهار کرد: این در حالیست که در مواقعی نیز قانون را اجرا می کنیم اما به درستی اجرا نمی کنیم. نمونه این امر خصوصی سازی است که اجرا شد اما به نوعی دولتی سازی بود. در نتیجه در در کشور ما اقتصاد بیمار است  به تبع آن بیماری و تورم و رکود را شاهد هستیم که این موضوع خود انواع مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی را دامن ماثار سوی زند.

طلایی با اشاره به آثار سوء دولتی کردن شهرداری ها بر شهر و شهروندان عنوان کرد: این موضوعی گره ای به گره های شهر اضافه می کند و اداره شهر ها با چالش های بیشتر مواجه می شود. 

این عضو شورای شهر با اشاره به این که در شرایط فعلی نیز سیستم اداری اجازه تزریق بودجه های عمرانی را در فصول ابتدایی سال که فصل کار و فعالیت عمرانی است را نمی دهد، اظهار کرد: این روشن ترین مصداق ناکارآمد بودن سیستم اداری در کشور ما است که هزینه  و زمان فعالیت های عمرانی را دو برابر کرده است.

نایب رییس شورای شهر تهران در پایان با بیان این که افرادی که این سیاست را دنبال می کنند قطعا با ادله و دلایل خاص خود این مسیر را دنبال می کنند، گفت: اما بجای این که راه اصلاح روش ها و سیاست ها دنبال شود؛ به دنبال تمرکزگرایی و دولتی کردن شهرداری ها هستند. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز شهرداری ها دچار مشکل هستند تصور کنید که منابع مالی خود را از سیستمی بگیرند که فشل و ناکارآمد است، دریافت کنند. قطعا اداره شهر با چالش های غیر قابل تصور مواجه می شود.

لیلا موسوی نسب