به گزارش افکارنیوز،

مجید فراهانی با اشاره به اینکه شاخص خاصی برای انتخاب مدیران در شهرداری وجود ندارد، گفت: این کارهای زیربنایی باید در شوراهای گذشته انجام می شد که متاسفانه انجام نشده است. به همین دلیل «تدوین شاخص های مدیران شهری» در دستورکار کمیته منابع انسانی، کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم قرار دارد.

وی ادامه داد: در دنیا شاخصه‌های مناسبی هم برای انتصاب مدیران و هم برای ارزیابی عملکردشان داریم که این شاخصه‌ها، شاخصه‌های علمی است و کانون‌های ارزیابی مدیران هم بر همین اساس شکل گرفته است.

فراهانی اضافه کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم شهرداری تهران هم از این کانون‌های ارزیابی استفاده کرده اما متاسفانه آن را عملیاتی نکرده است به این معنا که نظرات در کانون‌های ارزیابی مطرح شده است اما مدیران اجرایی به دلخواه به آن عمل کرده اند.

وی افزود: برای ضمانت اجرایی این نظرات باید فرایند قانونی شدن آن را دنبال کرد. خوشبختانه این موضوع  در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه است و تلاش می کند ضوابط این کار تدوین وآن را  تبدیل به قانون کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر شورای شهر امکان استیضاح و برکناری معاونان و مدیران زیرمجموعه‌  شهردار را ندارد و تنها می‌تواند از آنها گزارش بخواهد و عملکرد آنها را ارزیابی کند، افزود: اما این طور نیست که دست شورا در این حوزه بسته باشد.

وی گفت: شورا می‌تواند از ابزارهای دیگری استفاده کند از جمله تذکر به شهردار و احیانا معرفی فرد خاطی به دستگاه قضائی که بیش ازبودجه مصوب هزینه کرده است. در قانون موارد دیگری هم برای نظارت و کنترل مدیران پیش بینی شده که می توان از این ظرفیت ها نیز استفاده کرد.