دکتر ولی اسماعیلی عضو شاخص جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) در گفتگو با افکار نیوز با اشاره به تایید صلاحیت 2 تن از نامزدهای انتخاباتی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در خصوص نحوه تبلیغات انتخاباتی گفت: مدیران ستادها مردمی دکتر محمدباقر قالیباف و آیت الله رئیسی در درجه اول باید مواظب تفرقه افکنی رقبایی انتخاباتی باشند و در زمین آنها بازی نکنند.

  وی افزود: برابر میثاق نامه جمنا هر دو کاندیدای تائید شده می توانند مستقلا ستادهای انتخاباتی مرکز و استانها را تشکیل و مسولین ستادهای مردمی خود را معرفی نمایند.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم تصریح کرد: بر اساس قانون تبلیغات دکتر قالیباف و آیت رییسی بایستی مسئولین ستاد خود را برای هماهنگی به وزارت کشور و در استانها به ستاد انتخابات معرفی کنند.

دکتر اسماعیلی گفت: جهت برقراری هماهنگی بین دو ستاد و جلوگیری از موازی کاریهای احتمالی، شورای مرکزی جبهه هماهنگی لازم را بین مدیران ستادهای انتخاباتی به عهده خواهد داشت تا در جهت هم افزایی حرکت و نقاط ضعف پیگیری و رفع گردد.

 وی افزود: لازم است با عنایت به برنامه های رقیب در جهت ایجاد اختلاف بین اعضا ستادهای مردمی، همه دوستان و مسئولین ستادها با هوشیاری تمام اعضا را توجیه و از هر گونه تنش احتمالی جلوگیری کنند.

عضو شاخص جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) تاکید کرد: این موضوع و مدیریت و هماهنگی شورای مرکزی جبهه تا پایان تبلیغات و اعلام نهایی نتیجه نظرسنجی جهت رسیدن به کاندیدای نهایی ادامه خواهد داشت.