به گزارش افکارنیوز،

وی که گویا سوزنش هنوز در تقویم 12 سال پیش گیر کرده، در روزنامه سازندگی می‌نویسد: پس از استیضاح 2 وزیر، آقای روحانی معاونان آنها را به عنوان سرپرست معرفی کرد.
گرچه دولت اکنون دو وزیر خود را از دست داده است، اما جانشین وزیر یکی از معاونین است و انجام امور وزارتخانه بر همان روال ادامه دارد. نکته دوم نشان می‌دهد وقتی وزارتخانه‌ای وزیرش استیضاح می‌شود، معاون می‌تواند همان راه را ادامه دهد. این بدان معنا است که وزارتخانه کار خود را خوب انجام داده است که اکنون هم می‌تواند در همان جهت کار خود را پیش ببرد. بنابراین می‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که مشکل کشور مربوط به یک فرد نبوده و نیست. 
وی می‌افزاید: ریشه مشکلات کشور از سال 84 شروع شد و با پمپاژ نقدینگی و در مقطعی با کاهش ارزش پول ملی این مسیر ادامه پیدا کرده است. بنابراین مشکلات کنونی مربوط به یک زمان خاص یا در یک سال گذشته نیست که مجلس وزیری را به‌خاطر این مسائل استیضاح کند و همه مشکلاتی را که حادث شده است بر دوش وزیر کنونی بیندازند.
این اظهارات درحالی است که میزان نقدینگی در پایان دولت دهم (سال 92) 430 هزار میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون این میزان با افزایشی تقریبا 350 درصدی (بیش از 3برابر) از مرز 1600 هزار میلیارد تومان گذشته است.
یادآور می‌شود مرحوم هاشمی برخلاف محمد هاشمی چندین بار به کوتاهی دولت در ساماندهی نقدینگی فزاینده انتقاد کرده و تصریح کرده بود با 20 درصد این نقدینگی می‌شد اقتصاد را از رکود خارج کرد.